Till PROBUS KONSULT AB första sida
Förstasidan Det här hjälper vi till med Konsulter Utgångspunkter och etik Praktisk teori Kontakta oss
« Tillbaka

Det här hjälper vi till med

Produkter – hel- och halvfabrikat

BESTÄLL
Jag vill beställa ex (á 65 kr + porto) av boken "Medledarskap".
 
LÅNA
 
INFORMATION OM ANNAT MATERIAL


Värdegrund för samspel
Ledningsgruppsindex
Strategi för samspel
Lustometer
Korten på bordet
Spelreglerna
Motivationsprofilen
Aktivt Fokus
Samspel i arbetsgruppen
Jobbanalysen
 
FYLL I DINA UPPGIFTER
Namn:

Gatuadress/box:

Postnummer:

Postadress:

E-post och/eller telefon för kontakt:

 


BÖCKER:

Medledarskap - att skapa arbetsglädje genom delat ansvar

(Ekerlids 2003)

Finns i bokhandeln eller går att beställa i formuläret bredvid för 65:- + frakt.

Med förenade krafter

(Brain Books 1999)

Upplagan slutsåld. Låneexemplar finns. Beställ i formuläret bredvid.

 

 ANNAT MATERIAL

Erfordrar ofta handledare, som vi kan stå till tjänst med eller utbilda.

Aktivt Fokus:
Spel för målsättning, framtagning av handlingsplaner samt grupputveckling.

Gruppens samspelskraft
Enkel, kraftfull analys av medlemmarnas bidrag till gruppens mål.

Jobbanalysen:
En matris för analys av förutsättningarna för att göra ett bra jobb och för att klargöra ansvarstagande för förbättringsarbet (prototyp).

Korten på bordet:
Kort som underlag för analys och samtal om gruppens ledning.

Kulturpejling:
Kortlek + arbetsduk med vars hjälp grupper pejlar sin värdegrund samt drar slutsatser om önskvärd utveckling.

Ledningsgruppsindex:
Enkät för ledningsgrupper som tar upp gruppens vad/varför samt hur.

Lustometer:
Material för grupper med vars hjälp man tillsammans genomför en snabbanalys av klimatet i gruppen.

Motivationsprofilen:
Enkätundersökning/utvecklingsmaterial om arbetsglädje som fokuserar meningsfullhet, ansvarstagande, påverkan, samspel och utveckling.

Samspel i arbetsgruppen:
Support i form av material + handledarträning för arbetsplatsträffar (under produktion).

Spelreglerna:
Kort för kartläggning och beslut om spelregler som gäller den enskildes ansvarstagande.

Strategi för samspel:
Värderingsinstrument när det gäller utvärdering av samspel (Vad är viktigt - hur bra är vi) samt att ta fram en strategi för utveckling av samspel.

Värdegrund för samspel:
Enkät med gapanalys. Arbetsmaterial för den enskilde och analysmaterial för grupper och organisationer.

Probus Konsult AB | Tantogatan 41 | S-118 42 Stockholm
+46 08 711 91 91 | bengt@probus.se | www.probus.se