Till PROBUS KONSULT AB första sida
Förstasidan Det här hjälper vi till med Konsulter Utgångspunkter och etik Praktisk teori Kontakta oss
« Tillbaka

Konsulter

Sonja Berggren och Bengt Hjalmarson är Probus fasta stab. När så behövs samverkar vi med en rad andra kvalificerade konsulter främst från Avonis.

Sonja Berggren

Sonja var verksam inom Right Sinova mellan 1986 och 2005, de senaste fyra åren som Vd (Hon har också varit ordförande i Sinovas styrelse).

Som konsult ger Sonja stöd till ledningar i förändrings- och utvecklingsprocesser, medverkar i strategiska utvecklingsprogram och anlitas som handledare såväl individuellt som i grupper. Dialog som verktyg i ledarskapet är ett område som hon ägnar stort intresse. Hon fördjupar sig nu i att använda metodik från KBT, kognitiv beteendeterapi, i bland annat coaching och handledning.

Sonja är marknadsekonom och har studerat beteendevetenskap vid Stockholms Universitet. Hon är bland annat licensierad handledare i The Human Element®, som baseras på FIRO-teorin (Will Schutz Associates). Sonja är vice ordförande för styrelsen för Sveriges Managementkonsulter.

Kontakta Sonja: 0706 76 46 23 | sonja@probus.se

Bengt Hjalmarson

Bengt startade Probus Konsult AB 1986. Han har skrivit böckerna "Med förenade krafter" (Brain Books 1999) och "Medledarskap" (Ekerlids 2003).

Bengt har också tagit fram en rad olika pedagogiska modeller och metoder, se "Det här hjälper vi till med".

Bengt anlitas som rådgivare, handledare, undersökare, tränare och utbildare. Syftet är att hjälpa till med att främja effektivitet, kvalitet och arbetsglädje genom att utveckla ledning, arbetsorganisation och arbetssätt åt ”samspelshållet”.

Bengt har bland annat varit informations- och marknadschef , förläggare och utbildningsledare. Han är fil. kand. i ekonomi och beteendevetenskap.

Kontakta Bengt: 0705 43 83 91 | bengt@probus.se

Probus Konsult AB | Tantogatan 41 | S-118 42 Stockholm
+46 08 711 91 91 | bengt@probus.se | www.probus.se