Till PROBUS KONSULT AB första sida
Förstasidan Det här hjälper vi till med Konsulter Utgångspunkter och etik Praktisk teori Kontakta oss
« Tillbaka

Utgångspunkter och etik

Här följer några viktiga utgångspunkter – i bokstavsordning - för vårt konsultativa arbete:

 

ETIK


Probus är anslutet till Sveriges Managementkonsulter och följer deras etiska riktlinjer och regler, som bland annat omfattar föreskrifter om sekretess, opartiskhet, integritet och professionellt förhållningssätt.

Se vidare: www.samc.se.

Ansvarstagande: Ansvar betyder att svara an. Ansvarstagande är resultat av reella överenskommelser, som följs upp. Ansvarstagande är grunden för gott samspel och för delaktighet. Ansvarstagande förutsätter möjligheter att påverka. Vi vill medverka till att ansvarskulturen utvecklas hos våra uppdragsgivare.

Dialog: Det öppna, förtroendefulla samtalet är kanske den viktigaste källan till utveckling. Dialogen främjar värdeskapande och är nödvändig för ansvarstagande och samspel. Vi vill ha goda dialoger med uppdragsgivarna och träna dem i dialogens konst.

Engagemanget bör vara drivkraften i allt utvecklingsarbete. Man bör givetvis sträva efter att arbeta med de berörda – inte emot. Det gäller att mobilisera lusten och hantera olusten. De berörda bör i all möjlig utsträckning vara väl informerade, delaktiga och ha möjligheter att påverka. Endast därigenom kan människor ta faktiskt ansvar. Om "negativa" beslut måste fattas är det av största vikt att de berörda ändå anser sig juste bemötta.

Våra insatser bygger på engagemang både från vår och våra uppdragsgivares sida.

Kompetens och dådkraft finns ofta redan i utgångsläget, men det är inte säkert att de som är involverade i förändringsprocesser inser det. När de dolda reserverna kommer fram kan det omöjliga bli möjligt. Vi har en särskild kompetens när det gäller att mobilisera och fokusera uppdragsgivarnas egna starka sidor. De blir hävstänger i utvecklingsarbetet.

Ledning i samspel betyder att de berörda – "chefer" och "medarbetare" hjälps åt med ledningen. Den sker då främst genom ömsesidiga överenskommelser. Ledning i samspel är överlägsen traditionell ledning åtminstone när förändringarna är snabba och komplexa. Ledning i samspel förutsätter nya ledningsroller: cheferna vidareutvecklas till "koordinatorer" och medarbetarna till "medledare". När det ställs krav på kraftfull ledning, hjälper vill till med att utveckla ledning i samspel

Lärande är kärnan i utvecklingsarbete och ska resultera i förbättringar. Det gäller att lära nytt, lära om och lära av. I allmänhet vill vi stimulera lärande genom att utgå från deltagarnas och organisationens "verklighet" och utmaningar. Genom reflektion, dialoger och tillskott av relevant teori får deltagarna stöd och stimulans att gå framåt. Miljön för lärande ska vara lagom trygg och frigöra deltagarnas kreativitet.

På sistone har vi inspirerats av KBT (kognitiv beteendeterapi) som metod bland annat vid coaching och handledning. KBT innebär ett målstyrt, systematiskt lärande under hög grad av ansvarstagande från ”klientens” sida.

Problem som utmaningar: I många (men inte alla) sammanhang är det mer inspirerande, energigivande och därmed effektivt att tänka i möjligheter än i problem.

Samspel: Organisationer är människor i samarbete. Samspel kännetecknas av att alla väljer att ställa upp, vill göra sitt bästa och har helheten för ögongen. En samspelsinriktad organisation skiljer sig från en hierarki, där samarbete sker på chefens villkor. Den skiljer sig också från "anarkin" där var och en vill samarbeta främst på egna villkor. Vi vill sampela med uppdragsgivare som vi bli (ännu) bättre på samspel.

Värdeskapande: Vi arbetar med utgångspunkt i företagets/organisationens värdeskapande processer. Det är värdet för kunderna/avnämarna som direkt och indirekt skapar värde för övriga intressenter. I våra uppdrag vill vi ofta "ha kunden i rummet".

Probus Konsult AB | Tantogatan 41 | S-118 42 Stockholm
+46 08 711 91 91 | bengt@probus.se | www.probus.se