Till PROBUS KONSULT AB första sida
Förstasidan Det här hjälper vi till med Konsulter Utgångspunkter och etik Praktisk teori Kontakta oss

Vi vänder oss till er som vill nå goda resultat, lära och utvecklas i samspel med kunder och andra intressenter. Det förutsätter ett förstklassigt samspel internt. Vi hjälper bland annat till med att förbättra eller utveckla:

* Organisationskultur - värderingar, spelregler, etik, förhållningssätt
* Arbetsorganisation
* Ledningskvalitet och ledningseffektivitet
* Professionellt medarbetarskap
* Förändringsledning

 

 

Resultat nås lättare med samspel

En organisationskultur, som präglas av samspel ger både effektivitet och arbetsglädje. Samspel främjas genom tydligt ansvarstagande, reell delaktighet och möjligheter att påverka. Stringent och tydlig ledning skapas främst genom överenskommelser.

- Läs mer på " Praktisk teori "

BÖCKER MATERIAL

Medledarskap (Ekerlids Förlag) finns nu i pocket. Beställ direkt från Probus och kostar 65:- + frakt.

Med förenade krafter är slut påförlaget, men finns att låna hos oss.

- Läs mer på " Det här hjälper vi till med "

Probus utvecklar metoder och material. Syftet är att underlätta lärande i jobbet och att stödja lärande i hela organisationen.

- Läs mer på " Det här hjälper vi till med "

Probus Konsult AB | Tantogatan 41 | S-118 42 Stockholm
+46 08 711 91 91 | bengt@probus.se | www.probus.se